Son Kullanici Li̇sans Sözleşmesi̇

HOPLON INFOTAINMENT – SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
Son Güncelleme: 1 Ekim 2020.

ÖNEMLİ YASAL UYARI!
ŞART VE KOŞULLARI KABUL ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SÖZLEŞMEYİ OKUYUNUZ. İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ, SON KULLANICI (SİZ VEYA SİZİN) OLARAK SİZİN VE HOPLON BİLGİLENDİRME (“HOPLON,” “BİZ”, “BİZE” VEYA “BİZİM”) ARASINDADIR.
İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜM ŞARTLARINI KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE, DEVAM ETMEMELİ VE YAZILIM ÜRÜNÜNDEN HEMEN ÇIKMALISINIZ.
İŞBU EKRANDA DEVAM ETTİĞİNİZ TAKDİRDE VEYA YAZILIM ÜRÜNÜNÜ YÜKLEDİĞİNİZ TAKDİRDE, KOPYALAYARAK VEYA BAŞKA ŞEKİLDE KULLANARAK (AŞAĞIDA TANIMLANDIĞI GİBİ) İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL EDİYORSUNUZ VE BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZU VE EN AZ ON ÜÇ YAŞINDA OLDUĞUNUZU (İŞBU SÖZLEŞMEYE EN AZ ON ÜÇ YAŞINDA OLAN YETKİLİ BİR KULLANICI ADINA GİRİYORSANIZ BİLE) BEYAN VE GARANTİ EDİYORSUNUZ DEMEKTİR.
İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİĞİNİZ TAKDİRDE, HOPLON’UN ÇEVRİMİÇİ GİZLİLİK POLİTİKASINI (“GİZLİLİK POLİTİKASI”) VE ÇEVRİMİÇİ HİZMET VE KULLANIM ŞARTLARINI (“KULLANIM ŞARTLARI”) KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. HER İKİSİ DE RESMİ DESTEK SAYFASINDAN MEVCUTTUR: //www.heavymetalmachines.com/site/suporte/>. LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
İŞBU OYUNU VEYA DİĞER DİJİTAL İÇERİĞİ (Örn. SANAL PARA BİRİMİ, SANAL PARA, SEZON GEÇİŞİ, DLCS) BİR ÜÇÜNCÜ TARAF SATICIDAN VEYA DİSTRİBÜTÖRDEN SATIN ALDIYSANIZ, YAZILIM ÜRÜNÜNE AİT GERİ ÖDEMELER, ÜÇÜNCÜ TARAF SATICI VEYA DİSTRİBÜTÖRÜN YAZILIM ÜRÜNÜNE AİT GERİ ÖDEMELER KURALLARINA GÖRE YAPILIR. İŞBU OYUNU VEYA DİJİTAL İÇERİĞİ (ÖRN. SANAL PARA BİRİMİ, SANAL ÜRÜNLER, SEZON GEÇİŞİ, DLC’ler) BİR ÜÇÜNCÜ TARAF SATICI VEYA DİSTRİBÜTÖR YERİNE DOĞRUDAN HOPLON’DAN SATIN ALDIYSANIZ VE İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINI OTUZ GÜN İÇİNDE REDDEDERSENİZ, ŞİKAYETİNİZ KABUL EDİLECEK VE HOPLON FINANS EKİBİ TARAFINDAN ELE ALINACAKTIR.
İşbu Sözleşmenin şartları, Hoplon tarafından herhangi bir zamanda kendi takdirine bağlı olarak uzatılabilir, genişletilebilir veya değiştirilebilir, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, Hoplon, yazılım ürününü aşağıdaki gibi önceden bildirimde bulunmak şartıyla güncelleyebilir veya yükseltebilir: Hoplon, işbu Anlaşmanın revize edilmiş versiyonunu <https://www.heavymetalmachines.com/site/suporte/> adresinde bulunan resmi Heavy Metal Machines web sitesinin destek sayfasında yayınlayacaktır ve Hoplon’un kendi takdirine bağlı olarak seçeceği diğer bildirimler de burada yayınlanacaktır. İşbu Sözleşmede gelecekte yapılacak herhangi bir değişiklik sizin için kabul edilemez hale gelirse veya artık bu Sözleşmeye uymamanıza neden olursa, aşağıdaki Bölüm 6 gereğince Sözleşmeyi fesh edebilirsiniz. Hoplon’un Yazılım Ürünü üzerindeki güncellemelerin, yükseltmelerin veya değişikliklerin herhangi birini yüklemeniz ve kullanmanız veya işbu bu Sözleşmedeki değişiklik bildirimini takiben Yazılım Ürününü kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğinizi anlamına gelecektir. Hoplon, herhangi bir zamanda Yazılım Ürününün herhangi bir özelliğini değiştirebilir, beklemeye alabilir veya sonlandırabilir. Hoplon ayrıca bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin belirli özelliklere sınırlar koyabilir veya Yazılım Ürününün bir kısmına veya tamamına erişiminizi kısıtlayabilir.

1. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI.
İşbu Sözleşme Siz ve Hoplon arasında yasal bir anlaşma olup, bu sözleşmeye dahil oyunu kapsar ve söz konusu bu oyun yalnızca nesne kodu biçiminde ” HEAVY METAL MACHİNES ” adlı etkileşimli eğlence yazılım ürününü ve varsa Hoplon tarafından size sağlanan ve bu Sözleşme uyarınca size lisans verilen ilgili ortamları, Belgeleri ve Güncellemeleri içerir. (toplu olarak “Yazılım Ürünü”). İşbu Sözleşmede kullanıldığı gibi, “Dokümantasyon”, Hoplon’un HEAVY METAL MACHİNES lisans sahiplerine genel olarak sunduğu Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası ile birlikte herhangi bir Kullanım Kılavuzu(ları) anlamına gelir. Bu Sözleşmede kullanıldığı gibi, “Güncellemeler”, Hoplon’un HEAVY METAL MACHİNES lisans sahiplerine genel olarak sunduğu yazılım ürünüyle ilgili her türlü ilave, değişiklik, güncelleme ve yükseltme anlamına gelir. Yazılım Ürünü yalnızca Hoplon’dan HEAVY METAL MACHINES oyun hizmetine (“Hizmet”) erişim sağlanarak oynanabilir, ve erişim Hoplon tarafından onaylı yetkili bir dağıtım kanalı aracılığıyla alınabilir (örneğin, Microsoft Corporation, Valve Corporation, Sony Interactive Entertainment), fakat bu durumda bu erişim ayrı bir Kullanım Koşullarına tabi olacak ve üçüncü şahıslarla bir hesap oluşturmanızı gerektirecektir. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası işbu Sözleşmeye referans olarak dahil edilmiştir. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası Hoplon tarafından önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. Yazılım ürünü ve Yazılım Ürününün tüm kopyaları ve türev çalışmaları Hoplon’un tescilli ve telif hakkıyla korunan eserleridir. İşbu Sözleşmenin şartları tarafından açıkça izin verilmeyen Yazılım Ürününün herhangi bir kullanımı, çoğaltılması, değiştirilmesi veya dağıtımı açıkça yasaktır. Burada verilmeyen Yazılım Ürünündeki ve üzerindeki tüm haklar Hoplon tarafından açıkça korunmaktadır. Yazılım Ürününe dayalı veya Yazılım Ürününe dahil edilmiş kullanıcı tarafından oluşturulmuş her türlü izin verilen içerik, Yazılım Ürününün türev bir çalışmasını teşkil eder ve Hoplon, bunlarla ilgili tüm hak, mülkiyet ve menfaatleri elinde tutar.

2. SINIRLI KULLANIM LİSANSI.
Hoplon size, kişisel eğlence kullanımınız için sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz uyumlu cihazlara yazılımı yüklemek ve kullanmak için kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisanslanamaz, sınırlı bir hak ve lisans verir (bundan böyle “Lisans”olarak anılacaktır). Hoplon’un Lisans kapsamında size verdiği haklar bu Sözleşmenin Şartlarına tabidir ve Lisansı yalnızca geçerli tüm kurallara uymanız durumunda kullanabilirsiniz.
Lisans, bu Sözleşmeyi kabul ettiğiniz tarihte yürürlüğe girer. Yazılım Ürünü Lisanslıdır ve satılamaz. Lisans size Yazılım üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı vermez.

3. LİSANS KISITLAMALARI VE SINIRLAMALARI.
Bölüm 2’de size verilen sınırlı, kişisel kullanım lisansı, aşağıdaki kısıtlamalara ve sınırlamalara ve işbu Sözleşmenin diğer tüm hüküm ve koşullarına (toplu olarak “Lisans Sınırlamaları”) tabidir. Hiçbir koşulda aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz:
a. İşbu Sözleşmede açıkça izin verilmediği sürece, Yazılım Ürününü satmak, alt lisansını vermek, devretmek, kiralamak, kiralamak veya başka şekilde devretmek;
b. Yürürlükteki yasalar tarafından açıkça izin verildiği durumlar dışında, Yazılım Ürününden kaynak kodunu tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sökme veya başka bir şekilde türetme veya Yazılım Ürününü insan tarafından okunabilir bir formata indirgemek;
c. Yazılım Ürünü, oyun yazılımının ve kullanım kılavuzunun bir (1) kopyasını yalnızca arşiv amaçlı tamamen veya kısmen kopyalayabilir, fotokopisi çekilebilir veya çoğaltılabilir;
d. Yazılım Ürününü, hizmetini veya yazılım ürün deneyimini veya bunların herhangi bir bölümünü temel alan veya kullanan eserleri değiştirmek, tercüme etmek veya türev çalışmalar oluşturmak;
e. Yazılım Ürününde, hizmetinde veya oyun deneyiminde veya bunların herhangi bir bölümünde yer alan veya bunlarla ilgili herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırmak veya üzerini kapatmak;
f. Yazılım Ürününü, hizmeti, siteyi, HEAVY METAL MACHİNES deneyimini veya herhangi bir bölümünü değiştirmek için tasarlanmış otomasyon yazılım (botlar), modlar veya diğer yetkisiz üçüncü taraf yazılımları, araçları veya içeriği kullanmak;
g. Yazılım Ürünü veya Hizmetinden, içinden veya bunlar aracılığıyla bilgi toplayan, “veri madenciliği” içeren veya başka şekilde bilgi toplayan yetkisiz bir üçüncü taraf yazılımı kullanmak, bununla sınırlı olmamak üzere, Yazılım Ürünü tarafından bir karakter, oyun içi öğeler veya Yazılım Ürünü ortamı hakkındaki bilgileri depolamak için kullanılan RAM alanlarını okuyan herhangi bir yazılım kullanmak; sadece Hoplon, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, belirli üçüncü taraf kullanıcı arayüzlerinin kullanımına izin verebilir ve / veya duruma göre belirli “veri madenciliği” faaliyetlerine izin verebilir;
h. Hoplon tarafından yazılı olarak açıkça yetkilendirilmemiş ise, oyun yazılımının bir parçası olan herhangi bir dosyaya izin vermek veya değiştirilmesine neden olmak;
i. Yazılım Ürünü veya Hizmeti için eşleştirme hizmetlerini barındırmak, sağlamak veya geliştirmek veya Hoplon tarafından kullanılan iletişim protokollerini, İnternet üzerinden yetkisiz oyun, ağ üzerinden oynatma veya içerik toplama ağlarının bir parçası olarak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanılan iletişim protokollerini engellemek, taklit etmek veya yeniden yönlendirmek;
j. Yazılım Ürünü veya Hizmet ile herhangi bir yetkisiz bağlantıyı kolaylaştırmak, oluşturmak veya sürdürmek, bunlara dahil olarak; (i) Hizmeti taklit eden veya taklit etmeye çalışan herhangi bir yetkisiz sunucuya herhangi bir bağlantı; veya (ii) Hoplon tarafından her durumda yazılı olarak açıkça onaylanmayan programları veya araçları kullanan herhangi bir bağlantı kolaylaştırmak, oluşturmak veya sürdürmek;
k. Yazılım Ürününü veya hizmetini veya herhangi bir bölümünü içeren başka herhangi bir yazılım veya içerik oluşturmak; veya
l. Yazılım Ürününün türevlerini burada açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde diğer taraflara satmak, teminat faizi vermek veya aktarmak veya yazılım ürününü başkalarına kiralamak veya lisanslamak.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI.
İşbu Yazılım Ürünü, telif hakkı yasaları ve uluslararası telif hakkı anlaşmaları, sözleşmeleri ve diğer ilgili yasalarla korunmaktadır. Siz ve Hoplon arasında olduğu gibi, Hoplon yalnızca:
a. Yazılım Ürünü, Hizmet, Site, Hesabınız ve bunlara ilişkin her türlü değişiklik ve iyileştirme ve bunlarla ilgili tüm değişiklikler ve geliştirmeler ve bunlarla ilgili kopyalar ve bunlardan türetilmiş çalışmalarla ilgili ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Yazılım Ürünü içeriği, Güncellemeler ve size sağlanan belgeler dahil olmak üzere tüm hak, mülkiyet ve menfaatleri saklı tutar. Yazılım Ürünü, üçüncü şahıslar tarafından lisanslanan materyaller içerebilir ve bu materyallerin lisans verenleri, işbu Sözleşmenin herhangi bir ihlali durumunda haklarını uygulayabilir. Hesabınız, Yazılım Ürünü, Hizmet, Site, Hesabınız veya oyun içeriğiniz, Güncellemeler veya Belgelerinizde herhangi bir mülkiyet hakkı yetkisine sahip değilsiniz.
b. HEAVY METAL MACHINES® ve ilgili isimler ve logolar, Hoplon’un tescilli ticari markaları veya ticari markaları, hizmet markaları ve / veya ticari isimleridir. Bunlar ve Yazılım Ürünü (“Markalar”) tarafından veya onunla bağlantılı olarak kullanılan tüm diğer ticari markalar, hizmet markaları ve ticari isimler Hoplon veya lisans verenlerinin mülkiyet haklarıdır.
c. Siz ve Hoplon arasında olduğu gibi, Hoplon’un Yazılım Ürünü ile ilgili özel haklarını ve Yazılım Ürününün Hoplon için benzersiz ve orjinal olduğunu ve Hoplon’un tek sahibi olduğunu kabul ediyorsunuz. Yasalar aksine izin vermedikçe, işbu Sözleşmenin yürürlülük süresi boyunca veya sonrasında herhangi bir zamanda, Hoplon’un Yazılım Ürünü veya bunun geçerliliği konusundaki münhasır hakkı, unvanı ve menfaati ile doğrudan veya dolaylı olarak itirazda bulunamazsınız. Yürürlükteki yasalar uyarınca Yazılım Ürünü içinde veya Yazılım Ürünü üzerinde elde edebileceğiniz tüm hakları derhal Hoplon’a devretmeyi kabul etmektesiniz ve bu amaçla Hoplon’u avukatınız olarak atamış olursunuz.

5. İZLEMEK İÇİN ONAY.
HOPLON, ÇALIŞIRKEN YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KULLANIMINIZI VE OYNATMANIZI İZLEYEBİLİR VE YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KULLANIMINIZ VE OYNATMANIZLA İLGİLİ VERİ TOPLAYABİLİR. BUNA EK OLARAK, YAZILIM ÜRÜNÜ VE İLGİLİ HOPLON HİZMETLERİ, YAZILIM ÜRÜNÜYLE AYNI ANDA ÇALIŞAN YETKİSİZ ÜÇÜNCÜ TARAF PROGRAMLARI İÇİN DONANIM AYGITINIZIN RASGELE ERİŞİM BELLEĞİNİ (RAM) İZLEYEBİLİR. BURADA KULLANILAN YETKİSİZ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF PROGRAMI, BÖLÜM 3 TARAFINDAN YASAKLANAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI OLARAK TANIMLANACAKTIR. YAZILIM ÜRÜNÜNÜN VE / VEYA İLGİLİ HOPLON HİZMETLERİNİN YETKİSİZ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF PROGRAMI TESPİT ETMESİ DURUMUNDA, YAZILIM ÜRÜNÜ VEYA İLGİLİ HOPLON HİZMETLERİ, HESAP ADINIZ, AYRINTILAR VE YETKİSİZ ÜÇÜNCÜ TARAF PROGRAMI TESPİT EDİLİR, SAAT, TARİH VE DİĞER İLGİLİ BİLGİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BİLGİLERİ HOPLON’A GERİ İLETEBİLİR. HOPLON, İŞBU SÖZLEŞMENİN FESHİ VE BU YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KULLANMAYA DEVAM ETME HAKKINIZ DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ HAKLARININ HERHANGİ BİRİNİ VEYA TAMAMINI SİZE ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNARAK VEYA BULUNMAKSIZIN KULLANABİLİR.

6. FESİH.
İşbu Sözleşme sona erene kadar geçerlidir. İşbu Sözleşmeyi (a) sahip olduğunuz veya kontrolünüzdeki Yazılım Ürününün tüm kopyalarını kalıcı olarak yok ederek veya (b) Yazılım Ürününü yüklediğiniz her bilgisayardan veya ilgili donanım cihazından oyun yazılımını tamamen kaldırarak veya (C) Hoplon’a bu sözleşmeyi feshetme niyetinizi bildirerek istediğiniz zaman fesh edebilirsiniz. Hoplon, işbu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, önceden haber vermeksizin veya bildirmeksizin feshedebilir. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi üzerine, işbu Sözleşmeyle size verilen tüm lisanslar derhal sona erecek ve sahip olduğunuz Yazılım Ürününün tüm kopyalarını derhal ve kalıcı olarak imha etmeli ve Yazılım Ürününü kurduğunuz her bilgisayardan veya ilgili donanım cihazından Oyun Yazılımını tamamen kaldırmalısınız.

7. EKLEMELER VE GÜNCELLEMELER.
Hoplon, Yazılım Ürününü veya hizmetlerini kullanmaya devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken ekler, güncellemeler veya yükseltmeler sağlayabilir. Hoplon, Yazılım Ürününü size haber vermeden uzaktan güncelleyebilir ve Hoplon’un eklemeler, güncellemeler ve yükseltmeler uyguladığını kabul edersiniz. Hoplon, herhangi bir zamanda Yazılım Ürününün veya hizmetlerinin herhangi bir yerine erişiminizi değiştirebilir, askıya alabilir, durdurabilir, değiştirebilir veya sınırlayabilir. Oyun içi ödüller, kupalar, başarılar, karakter seviyeleri, Oyun Para Birimi veya İçerik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere (uygulanabilir olduğu yerde), Yazılım Ürününü veya Hizmetlerini kullanmanızın, Yazılım Ürünü veya Hizmetlerinin herhangi bir yönünün veya özelliğinin size herhangi bir menfaat, parasal veya başka bir şey vermediğini kabul ediyorsunuz. Ayrıca, Hoplon tarafından bir ek, güncelleme veya yükseltme dahil, herhangi bir karakter verisinin, oyun ilerlemesinin, oyun özelleştirmesinin veya Yazılım veya Hizmetleri kullanımınızla ilgili diğer verilerin Hoplon’un herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda kullanımınıza son verebileceğini kabul ediyorsunuz. Hoplon’un Yazılım Ürünü veya Hizmetlerine ilişkin herhangi bir bakım veya destek yükümlülüğü yoktur.

8. OYUNUN “ÇEVRİMİÇİ” BİLEŞENİNİN SÜRESİ.
Yazılım ürünü, Hoplon tarafından sağlanan Hizmet aracılığıyla İnternet üzerinden oynanması gereken bir” çevrimiçi ” oyundur. Hizmetin Hoplon tarafından kendi takdirine bağlı olarak sağlandığını ve Hoplon tarafından Kullanım Şartları uyarınca sonlandırılabileceğini veya başka bir şekilde durdurulabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

9. SINIRLI GARANTİ.
Yazılım ürünü (herhangi bir oyun Para Birimi ve içeriği dahil) ve hizmetler “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi”, “tüm hatalarla” ve herhangi bir garanti olmaksızın sağlanır. Hoplon, lisans verenleri ve Bağlı Kuruluşları, (1) Yazılım Ürününün veya hizmetlerinin düzgün çalışacağına, (2) Yazılım Ürününün veya hizmetlerinin gereksinimlerinizi karşılayacağına, (3) Yazılım Ürününün veya hizmetlerinin herhangi bir koşulda kesintisiz, hatasız veya hatasız olacağına veya (4) Yazılım Ürün veya hizmetlerindeki herhangi bir kusurun düzeltilebileceğine dair hiçbir garanti vermez. Hoplon, lisans verenleri ve bağlı kuruluşları, Yazılım Ürününün veya hizmetlerinin sürekli, hatasız, virüssüz veya güvenli çalışmasını veya erişimini garanti etmez. Yazılım ürününün ve hizmetinin (oyun yazılımı, kılavuzlar ve belgeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanımı veya performansından kaynaklanan tüm risk kullanıcıya aittir. Bu paragraf, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde uygulanacaktır.

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.
HOPLON, VE ANA ŞİRKETİ, YAN KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ, ORTAKLARI VEYA SATICILARI, VERİ KAYBI, ŞEREFİYE KAYBI, İŞ DURDURMA, BİLGİSAYAR ARIZASI , UYGULANABİLİR DONANIM AYGITI ARIZASI VEYA DİĞER TÜM HASAR VEYA KAYIPLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, YAZILIM ÜRÜNÜNDEN VEYA YAZILIM ÜRÜNÜNÜN VEYA HİZMETİNİN HERHANGİ BİR KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. AYRICA, NE HOPLON NE DE ANA ŞİRKETİ, YAN KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ, ORTAKLARI, SATICILARI, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE OYUNCU KARAKTERLERİNDEKİ VE SANAL MALLARDAKİ (ÖRN., TEÇHİZAT, SİLAH, DERİLER, SES PAKETLERİ, ESTETİK SEZGİ, VB) , YAZILIM ÜRÜNÜ VEYA HİZMETİ TARAFINDAN SAKLANAN PARA BİRİMİNDEKİ, HESAPLARDAKİ, İSTATİSTİKLER VEYA KULLANICI SIRALAMALARINDAKİ, RÜTBELER VEYA PROFİL BİLGİLERİNDEKİ HERHANGİ BİR KAYIP VEYA HASAR İÇİN SORUMLU TUTULAMAZ. HOPLON, ISS KESİNTİLERİ, YAZILIM VEYA DONANIM ARIZALARI VEYA VERİ KAYBINA VEYA HİZMETİN BOZULMASINA NEDEN OLABİLECEK BAŞKA HERHANGİ BİR OLAY DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR HİZMET KESİNTİSİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR. HOPLON HİÇBİR DURUMDA DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL EDEN, SONUÇSAL VEYA CEZAİ ZARARLARDAN SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. HİÇBİR ŞEKİLDE HOPLON’UN VEYA ANA ŞİRKETİNİN, YAN KURULUŞLARININ, İŞTİRAKLERİNİN, ORTAKLARININ, VEYA SATICILARININ SORUMLULUĞU, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, KATI SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE OLSA BİLE, HOPLON’A İDDİANIN ÖNCESİNDEKİ ALTI (6) AY BOYUNCA ÖDEDİĞİNİZ TOPLAM ÜCRETLERİ AŞMAYACAKTIR.

11. TAZMİNAT.
Hoplon’un Yazılım Ürününü veya hizmetini kullanmanızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak Hoplon’un maruz kaldığı herhangi bir iddia, sorumluluk, kayıp, hasar, maliyet veya masrafa (makul avukat ücretleri dahil) karşı Hoplon’u ve ana şirketini, yan kuruluşlarını, iştiraklerini ve satıcılarını savunmayı, tazmin etmeyi ve korumayı kabul edersiniz. Bazı ülkeler tesadüfi veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

12. ADİL ÇÖZÜMLER.
İşbu Sözleşme Şartları uygulanmadığı takdirde Hoplon’un onarılamaz bir şekilde zarar göreceğini kabul edersiniz ve bu nedenle Hoplon’un, herhangi bir yetkili yargı mahkemesinde, işbu Sözleşmenin herhangi bir ihlali ile ilgili olarak uygun adil çözümlere hak kazanacağını kabul edersiniz. İşbu Sözleşme ile bağlantılı olarak herhangi bir tarafın herhangi bir dava açması durumunda, bu tür davalarda haksız olan taraf, davada haklı olan tarafın maruz kaldığı tüm masrafları, avukat ücretlerini ve diğer masrafları diğer taraftan tahsil etme hakkına sahiptir.

13. UYGULANACAK HUKUK, UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ.
a. İşbu Sözleşme ile ilgili herhangi bir anlaşmazlığın veya iddianın (“anlaşmazlık”) çözümünü hızlandırmak ve maliyetini kontrol etmek için, Hoplon ve siz, herhangi bir tahkim veya mahkeme sürecini başlatmadan önce en az otuz (30) takvim günü boyunca herhangi bir anlaşmazlığı (aşağıda açıkça belirtilen anlaşmazlıklar hariç) gayri resmi olarak müzakere etmeye çalışacağınızı kabul edersiniz. Bu tür gayri resmi müzakereler, bir tarafın diğerine yazılı olarak bildirilmesi üzerine başlar. Anlaşmazlık bildiriminizi Hoplon Infotainment S. A.; Rua Nirberto Haase, 100. 88035-215; Florianópolis-SC, Brezilya adresine göndermeniz gerekmektedir. Adınızı, Heavy Metal Machines oynarken kullandığınız hesap adınızı, adresinizi, sizinle nasıl iletişim kurulacağını, sorunun ne olduğunu ve Hoplon’un ne yapmasını istediğinizi belirtiniz. Hoplon’un sizinle bir anlaşmazlığı olduğu takdirde, Hoplon anlaşmazlık bildirimini e-posta adresinize ve bize sağladığınız herhangi bir fatura adresine gönderecektir.
b. Siz ve Hoplon bir anlaşmazlığı gayri resmi müzakereler yoluyla çözemediğinizde, Siz veya Hoplon anlaşmazlığın (aşağıda açıkça hariç tutulan anlaşmazlıklar hariç) nihai olarak ve yalnızca bağlayıcı tahkim ile çözülmesini seçebilirsiniz. Bir taraf tarafından tahkim edilecek herhangi bir seçim, diğer taraf için nihai ve bağlayıcı olacaktır. BU HÜKMÜN MEVCUT OLMADIĞINI, MAHKEMEDE DAVA ETME HAKKINA SAHİP OLACAĞINIZI VE JÜRİ YARGISINA SAHİP OLACAĞINIZI ANLIYORSUNUZ.
c. Siz ve Hoplon, herhangi bir tahkimin Hoplon ile Sizin aranızdaki Anlaşmazlıkla sınırlı olacağını kabul edersiniz.
Yasaların en fazla izin verdiği ölçüde, (i) hiçbir tahkim başka biriyle eşleştirilemez; (ii) Herhangi bir Anlaşmazlığın sınıf dava temelinde tahkime götürülmesi veya sınıf dava prosedürlerinden yararlanma hakkı veya yetkisi yoktur; ve (ııı) herhangi bir Anlaşmazlığın kamuoyu veya başka herhangi bir kişi adına sözde bir temsilci sıfatıyla getirilmesi hakkı veya yetkisi yoktur.
d. Hoplon ve siz, aşağıdaki ihtilafların gayri resmi müzakereler ve bağlayıcı tahkime ilişkin yukarıdaki hükümlere tabi olmadığını kabul ediyorsunuz: (i) Sizin veya Hoplon’un fikri mülkiyet haklarının herhangi birinin uygulanması veya korunması veya geçerliliğiyle ilgili herhangi bir Anlaşmazlık; (ii) hırsızlık, korsanlık, mahremiyet ihlali veya yetkisiz kullanım iddiaları ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir Anlaşmazlık; ve (iii) herhangi bir ihtiyati tedbir talebi.
e. Herhangi bir tahkim, Londra Tahkim Mahkemesinde, LCIA Kuralları kanunlarına göre başlatılacaktır ve bu kurallar, bu maddeye atıf yoluyla dahil edilmiş kabul edilmektedir. Hakem sayısı üç olacaktır. Tahkim işlemlerinde kullanılacak dil İngilizce olacaktır. Tahkim yeri Londra, Birleşik Krallık olacaktır. Tahkime tabi olmayan herhangi bir İhtilaf (herhangi bir küçük talep mahkemesinde görülen talepler dışında), veya tahkim için seçim yapılmadığı yerlerde İngiltere ve Galler mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabidir, ve Siz ve Hoplon mahkeme kişisel yargı yetkisine itaat etmeyi kabul edersiniz.
f. Burada belirtilenlerin dışında, işbu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın İngiltere ve Galler Kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.
g. Siz ve Hoplon, Bölüm 13’ün herhangi bir bölümünün yasa dışı veya uygulanamaz bulunduğu takdirde (Bölüm 13(d)’nin herhangi bir kısmı hariç), bu kısım bölünecek ve ilgili kısım (lar) ın geri kalanına tam güç ve hüküm verilecektir. Bölüm 13 (d) yasadışı veya uygulanamaz bulunursa, ne Siz ne de Hoplon Bölüm 13 (d) ‘nin yasadışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilen kısmına giren herhangi bir Anlaşmazlığı tahkim etmeyi seçmeyeceksiniz ve bu tür bir anlaşmazlık İngiltere ve Galler’de yetkili bir mahkeme tarafından karara bağlanacaktır, ve Siz ve Hoplon o mahkemenin kişisel yargı yetkisine tabi olmayı kabul ediyorsunuz.

14. MUHTELİF.
Bu Sözleşme, buradaki konuyla ilgili olarak taraflar arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve içerir ve önceki sözlü veya yazılı sözleşmelerin yerine geçer; bununla birlikte, bu Sözleşmenin Kullanım Koşulları ile birlikte varolacağı ve bunların yerine geçmez. Bu Sözleşmenin hükümlerinin Kullanım Koşullarının hükümleriyle çeliştiği zaman, Kullanım Koşullarındaki çelişen hükümler geçerli olacaktır. Bölüm 3, 4, 5 ve 9-13’ün hükümleri, bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır. Bölüm 13 (f) ‘ye tabi olmak üzere, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu hüküm ayrılacak ve Sözleşmenin geri kalanına tam olarak yürürlükte bulunulacaktır.
Bu Sözleşmenin orjinali İngilizcedir; tüm çeviriler yalnızca referans amaçlı verilmiştir. Tarafların açık dileği, bu Koşulların ve ilgili tüm belgelerin İngilizce olarak düzenlenmiş olmasıdır. Ülkenizin yasalarına göre bu Sözleşmenin başka herhangi bir ülkenin dilinde yazılı veya önceden yorumlanması için sahip olabileceğiniz herhangi bir haktan feragat ediyorsunuz.
İşbu Sözleşme belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yargı bölgenizin yasalarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. İşbu Sözleşme, yargı alanınızın yasaları buna izin vermiyorsa, yargı alanınızın yasaları kapsamındaki haklarınızı değiştirmez. İşbu Sözleşmedeki garantilerin ve çözüm yollarının sınırlandırılması ve hariç tutulması, sizin için geçerli olmayabilir, çünkü yargı alanınız özel koşullarda bunlara izin vermeyebilir. İşbu Sözleşmenin belirli hükümlerinin bir mahkeme veya yetkili yargı mercii tarafından uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, bu hükümler yalnızca geçerli yasalar uyarınca mümkün olan en geniş kapsamda uygulanacak ve bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır ve etki.
Hoplon’un işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir haklarından herhangi birini hukuken veya hakkaniyet içinde kullanmak veya uygulamadaki geciktirmek veya başarısızlık veya geciktirmek, bu veya sözleşmede mevcut olan diğer haklardan veya çözümlerden feragat olarak kabul edilmeyecektir.

Son kullanıcı lisans sözleşmesini okuduğumu ve anladığımı ve bu ekranı geçerek veya Yazılım Ürününü yükleyerek, işbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına bağlı olduğumu kabul ettiğimi beyan ediyorum.